​Βελτιωμένο εμφανίζεται το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τόσο σε επίπεδο δεκαμήνου, όσο και σε επίπεδο Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 2015, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 314 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 456 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2014.

Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, η οποία αντιστάθμισε τον περιορισμό του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών.

Επίσης, βελτίωση παρουσίασαν τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2015, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 2,1 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 403 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε πλ��όνασμα 1,7 δισεκ. ευρώ, κατά 118 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2014.

Το συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2015 εμφάνισε πλεόνασμα 3,8 δισ. ευρώ, κατά 2,4 δισ. ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2014.