«Καμπανάκι» στη χώρα μας σχετικά με ευνοϊκή φορολόγηση των γιοτ και των αλιευτικών σκαφών κρούει η Κομισιόν.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα την Ελλάδα να εξαιρέσει τα ρυμουλκά, τα σκάφη αναψυχής για τουρίστες και τα αλιευτικά από την φορολογία με βάση την χωρητικότητα (tonnage) και να τα φορολογεί με βάση το εισόδημα.
Με βάση απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες οι ελληνικές αρχές πρέπει να απαντήσουν αν δέχονται το συγκεκριμένο αίτημα μέσα σε 2 μήνες, αλλιώς η Κομισιόν σκοπεύει να ξεκινήσει έρευνα για κρατικές ενισχύσεις.
Επιπλέον η Κομισιόν, σε επιστολή που έστειλε στις ελληνικές αρχές ζητά να εξαιρεθούν από τη φορολογία μέσω «tonnage», την οποία κρίνει ως «προτιμησιακή φορολογική μεταχείριση» οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, οι ναυτιλιακοί πράκτορες και άλλοι ενδιάμεσοι φορείς του ναυτιλιακού τομέα, καθώς και οι μέτοχοι ναυτιλιακών εταιρειών - από τους οποίους κανένας δεν εκτελεί πραγματικές θαλάσσιες μεταφορές.
Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι οι ισχύουσες σήμερα διατάξεις «μπορεί να παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις», καθώς παρέχουν τη δυνατότητα σε μετόχους ναυτιλιακών εταιρειών να επωφελούνται από ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση η οποία θα έπρεπε να παρέχεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις θαλάσσιων μεταφορών. Επίσης, η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία ότι η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση επεκτείνεται και σε ενδιάμεσους φορείς του ναυτιλιακού τομέα και εταιρείες εκμετάλλευσης πλοίων που δεν παρέχουν υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών.
Η Κομισιόν αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση ότι «σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές, τα κράτη-μέλη μπορούν να φορολογούν τις ναυτιλιακές εταιρείες βάσει της χωρητικότητας του στόλου που διαθέτουν (δηλαδή με βάση το μέγεθος του στόλου τους) ��αι όχι βάσει των πραγματικών κερδών τους», μέτρο που θεσπίστηκε για να κρατηθούν τα πλοία σε σημαίες χωρών της ΕΕ. Στην Ελλάδα όμως κατά την Κομισιόν υπήρξε μια στρέβλωση του πνεύματος της διάταξης, όταν αυτή εφαρμόστηκε στις παραπάνω κατηγορίες.
Η Κομισιόν εκτιμά ότι «οι κύριες δραστηριότητες της ελληνικής ναυτιλιακής οικονομίας, όπως η εκμετάλλευση φορτηγών πλοίων και δεξαμενόπλοιων θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε φορολόγηση βάσει της χωρητικότητας αντί για φορολόγηση βάσει των κερδών», αν παραμείνουν σε σημαία ΕΕ.
Το παρόν καθεστώς θα παραμείνει ως το τέλος του 2018, ενώ όπως αναφέρει η Κομισιόν, «ισχύει προενταξιακά ήδη από το 1975».