Ειδική ομάδα ελεγκτών που συστήθηκε με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη θα κάνει "φύλλο και φτερό" τα βιβλία στα λογιστήρια των φορέων του δημοσίου, στους οποίους περιλαμβάνονται νοσοκομεία, περιφέρειες, κρατικά ιδρύματα και πολλοί δήμοι.

Στους φορείς με αποκλίσεις στις δαπάνες, που πρόκειται να ελεγχθούν, περιλαμβάνεται και η Ελληνική Αστυνομία.

ΕΦΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, έλεγχοι μπορούν να γίνουν και όπου άλλου κρίνουν οι ελεγκτές προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία το έργο τους. 'Έτσι, δεν αποκλείεται οι ελεγκτές να κάνουν εφόδους σε επιχειρήσεις που εμφανίζονται να έχουν προμηθεύσει με υλικό τους κρατικούς φορείς ή ακόμη και στα σπίτια των στελεχών των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων.

ΒΙΝΤΕΟ STAR