Το νέο νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα θα προσφέρει λίγα οφέλη στους τίτλους RMBS (τιτλοποιήσεις δανείων), εκτιμά ο οίκος αξιολόγησης Fitch.

Σε ανάλυσή του τονίζει ότι είναι απίθανο να αυξηθούν οι πλειστηριασμοί ακινήτων καθώς δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά και οι τιμές των κατοικιών εξακολουθούν να υποχωρούν.

Ωστόσο επισημαίνει ότι ο φόβος να χαθεί το ακίνητο θα κινητοποιήσει τους κακοπληρωτές (strategic defaulters), που εμφανίζονται να έχουν συμβάλει στην επίμονη αδυναμία της αγοράς ενυπόθηκων δανείων, όπου τα καθυστερούμενα δάνεια συνεχίζουν να αυξάνονται το β’ τρίμηνο του 2015.

Οι συζητήσεις με τους Έλληνες τραπεζίτες δείχνουν ότι έχουν μικρή «όρεξη» να επιταχύνουν τη διαδικασία ανάκτησης ακινήτων, ακόμα και μετά τις αλλαγές που προωθούνται στο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να γίνει ευκολότερη η ανάκτηση των κατοικιών (ορισμένες εξακολουθούν να προστατεύονται, σημειώνει η Fitch, για την πρώτη κατοικία προφανώς).

Διευκολύνοντας τους πλειστηριασμούς κύριας κατοικίας θεωρητικά δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να αυξηθεί η ροή κεφαλαίων από τις ανακτήσεις, σημειώνει η Fitch. Η αδύναμη οικονομία όμως (ο οίκος αναμένει πτώση του πραγματικού ΑΕΠ φέτος και το 2016) διατηρεί την πίεση στις τιμές κατοικίας, οι οποίες αναμένεται να υποχωρήσουν 6% φέτος, 4% το 2016 και 2% το 2017.

Η Fitch σημειώνει ότι οι προηγούμενες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο δεν αύξησαν ουσιαστικά τη διαδικασία πλειστηριασμών. Έτσι περιμένει να διατηρηθεί ανάλογη εικόνα και οι ανακτήσεις ποσών από δάνεια σε καθυστέρηση να προέλθουν κυρίως από άλλες πηγές, όπως εκτός δικαστηρίου διευθετήσεις. Τονίζει μάλιστα ότι με το γεγονός ότι οι πλειστηριασμοί διευκολύνονται, δίνεται επιπρόσθετη διαπραγματευτική δύναμη στις τράπεζες για να «ενθαρρύνουν» τους δανειολήπτες να αναδιαρθρώσουν τα δάνειά τους.

Μπορεί επίσης να πειστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές να αρχίσουν να πληρώνουν.

Εν τέλει η Fitch εκτιμά ότι η αδυναμία της οικονομίας και η έλλειψη πίστωσης υπερκαλύπτουν τα οφέλη από τις αλλαγές στο πτωχευτικό δίκαιο σε ό,τι αφορά στην πορεία των τιτλοποιημένων δανείων. Εκτιμά ότι οι επιδόσεις τους θα παραμείνουν αδύναμες το 2016, λόγω της αβεβαιότητας στο τραπεζικό σύστημα (όπου παραμένουν τα capital controls).

​​