Τρόμο σπέρνει η νέα έκθεση του ΔΝΤ για την πρόοδο των προγραμμάτων του στις χώρες στις οποίες συμμετέχει, όπου τονίζει πως οι νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις είναι μονόδρομος για την Ελλάδα!
Το Ταμείο ασκεί κριτική για τα βήματα που έκανε η χώρα μας στον τομέα της ανταγωνιστικότητας, τάσσεται εκ νέου υπέρ της αναδιάρθρωσης του χρέους και εξηγεί ότι τα δημόσια έξοδα παραμένουν σε υψηλό επίπεδο και πρέπει να πέσει νέο «τσεκούρι» σε μισθωτούς και συνταξιούχους.
Ειδικότερα, τα βασικά σημεία της έκθεσης του ΔΝΤ:
1. Πολύ μικρή πρόοδος στο κομμάτι της ανταγωνιστικότητας.
2. Το ιδιαίτερα υψηλό δημόσιο χρέος της χώρας (προ κρίσης αλλά και μετά το 2010) δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία -όπως επισημαίνει το Ταμείο- προχωρά αργά.
3. Τα δημόσια έξοδα σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν το 50% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η λύση είναι… περαιτέρω περικοπές μισθών και συντάξεων!
4. Η συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους ξεκίνησε αρκετά αργά για την Ελλάδα.