​Μαύρη «τρύπα» 1,3 δισ. ευρώ καταγράφουν τα έσοδα στο 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Την ίδια ώρα, το «ψαλίδι» στις δαπάνες κατά 3 δισ ευρώ οδήγησε σε πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο διαμορφώθηκε στα 4,3 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 2,6 δισ. ευρώ.

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το εντεκάμηνο ανήλθε σε 1,236 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,827 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και αναθεωρημένου στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 3,001 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 44,945 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,309 δισ. ευρώ ή 2,8% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 41,039 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,354 δισ. ευρώ ή 3,2% έναντι του αναθεωρημένου στόχου, ενώ η υστέρηση στα έσοδα από τη μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs), ανέρχεται σε 1.867 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο στόχο.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2,584 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 104 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 3,906 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 45 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.

Νοέμβριος

Πιο συγκεκριμένα,τον Νοέμβριο 2015 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,190 δισ. ευρώ, αυξημένο κατ�� 558 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο του Προϋπολογισμού 2016.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4,379 δισ. ευρώ αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου του Προϋπολογισμού 2016 κατά 512 εκατ. ευρώ.
Οι επιστροφές εσόδων για την περίοδο Νοεμβρίου 2015 ανήλθαν σε 307 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 104 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (410 εκατ. ευρώ).
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 46,181 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.074 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (49,255 δισ. ευρώ).
Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42,485 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2,340 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,829 δισ. ευρώ και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 402 εκατ. ευρώ.