​Σημαντικές αλλαγές έρχονται με το νέο σύστημα αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα αποσυνδέεται το μισθολόγιο από το βαθμολόγιο, θεσπίζονται 19 κλιμάκια για τους πτυχιούχους και 13 για τους απόφοιτους μέχρι και λυκείου, ενώ συνδέεται η μισθολογική εξέλιξη με την αξιολόγηση.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο προϋπολογισμός θα επιβαρυνθεί κατά 142 εκατομμύρια ευρώ ετησίως γ��α την εφαρμογή του νέου ενιαίου μισθολογίου, το οποίο προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου.

Το νέο σύστημα αμοιβών, συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα που κατατέθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Βουλή. Από το ’18 θα υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση του προϋπολογισμού κατά επιπλέον 36 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, λόγω των ωριμάνσεων, καθώς οι εκπρόσωποι των δανειστών απέρριψαν την πρόθεση της κυβέρνησης αυτές να ισχύσουν από το νέο χρόνο.

Όμως για τους πτυχιούχους, η μισθολογική εξέλιξη θα γίνεται ταχύτερα, κάθε δυο χρόνια, έναντι τριών για τους υπολοίπους. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται σύνδεση του μισθού με την αξιολόγηση, καθώς και μπόνους θέσης, χιλίων ευρώ για το γενικό διευθυντή, 450 για το διευθυντή, 350 για τον υποδιευθυντή και 290 ευρώ για τον τμηματάρχη.

Έτσι, αν και στο σχέδιο νόμου διασφαλίζεται ότι με την εφαρμογή του, δεν θα υπάρξει μείωση ονομαστικών μισθών, αυτό θα γίνει αναγκαστικά σε δεύτερο χρόνο. Καθώς το μισθολόγιο θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερο, τα κάθε μορφής πριμ αναμένεται να προέλθουν από περικοπές αποδοχών. Με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται η απαίτηση των πιστωτών μας για άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα σε διευθυντές και αυτούς των χαμηλών προσόντων και απόδοσης.

Ο βασικός μισθός για τους απόφοιτους δημοτικών καθορίζεται σε 780 ευρώ, για όσους τελείωσαν λύκειο 858, για αποφοίτους ΤΕΙ 1037, και για τους πτυχιούχους 1092 ευρώ.

Καταργούνται όμως και όλα τα επιδόματα, μέρος των οποίων θα ενσωματωθεί στο βασικό μισθό. Διατηρού��ται μόνο το οικογενειακό, και το επίδομα παραμεθόριου περιοχής, αλλά και αυτά κουτσουρεμένα.

Η οικογενειακή παροχή για ανήλικα ή ανάπηρα τέκνα, ή όσα σπουδάζουν, μέχρι και 24 ετών, καθορίζεται σε 50 ευρώ για το ένα παιδί, 70 συνολικά για δύο, 120 συνολικά για τρία, 170 για τέσσερα, και επιπρόσθετα 70 ευρώ για καθένα επιπλέον τέκνο. Εξάλλου κόβεται η αποζημίωση για συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια, με εξαίρεση τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.