Σε «CCC» αναβάθμισε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας ��ης Ελλάδας ο καναδικός οίκος DBRS, με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας να διατηρούνται θετικές.

Ο DBRS είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος οίκος αξιολόγησης.