​Μία αρνητική για τους φορολογούμενους λεπτομέρεια κρύβει η υπουργική απόφαση για την καταβολή του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. Πιο συγκεκριμένα, στην απόφαση σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που για την κάλυψη όλων των αιτήσεων από τα νοικοκυριά δεν επαρκεί το διαθέσιμο κονδύλι, τότε θα καταβάλλεται σε όλους τους δικαιούχους με εκκρεμείς αιτήσεις όχι το σύνολο αλλά... αναλογία του επιδόματος.
Στην πράξη θα δοθεί το επίδομα θέρμανσης σε όλους τους δικαιούχους που θα υποβάλλουν αίτημα τους πρώτους μήνες της χειμερινής περιόδου, ενώ για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν προς το τέλος της, υπάρχει ο κίνδυνος τελικά να μην καταβληθεί το επίδομα στο σύνολό του. Να σημειωθεί ωστόσο ότι αυτό θα εξαρτηθεί και από το πόσο βαρύς θα είναι ο χειμώνας, διότι αυτό θα καθορίσει πόσο μεγάλος θα είναι ο αριθμός των αιτήσεων.
Το σίγουρο είναι ότι το βοήθημα θα πάρει ο πιο... γρήγορος, όπως γίνεται δηλαδή στα παιχνίδια των ψυχαγωγικών εκπομπών, ενώ αν κάποιος καθυστερήσει να υποβάλει την αίτηση και -χτύπα ξύλο- κάνει ψοφόκρυο, τότε ίσως πάρει το επίδομα σε μια άλλη ζωή!
Υπενθυμίζεται ότι το κονδύλι που έχει διατεθεί στον προϋπολογισμό για το επίδομα θέρμανσης είναι 105 εκατομμύρια ευρώ και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα υπέρβασης.
Δείτε επίσης: