​Φτώχεια καταραμένη επικρατεί στο Δημόσιο, και απόδειξη το γεγονός ότι το Μετοχικό Ταμείο του Δημοσίου αδυνατεί να καταβάλει το σύνολο του μερίσματος σε περίπου 280.000 ασφαλισμένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πιο πιθανή ημερομηνία πληρωμής είναι η 30η Δεκεμβρίου, αν και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι τα ποσά θα είναι… «κουρεμένα».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το «κούρεμα» θα είναι δύο ταχυτήτων με αποτέλεσμα όσοι είναι παλιοί συνταξιούχοι και έχουν μέρισμα άνω των 250 ευρώ να δουν μείωση της τάξης του 40%, ενώ όσοι είναι νέοι συνταξιούχοι, οι οποίοι αποχώρησαν μετά το 2011 να δουν «κουρεμένες» τις αποδοχές τους κατά 30%.

Μάλιστα επειδή το πρόβλημα είναι μεγάλο, το Ταμείο εξετάζει την κατάργηση της καταβολής μερίσματος σε συζύγους δικαιούχων και σε άγαμες θυγατέρες.