Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εκπρόθεσμων τροποποιητικών - διορθωτικών δηλώσεων Ε9 για τα έτη 2010-2015 έχουν από χθες το απόγευμα οι φορολογούμενοι, μέσω της εφαρμογής «Ε9 Περιουσιολόγιο» που βρίσκεται στους λογαριασμούς τους στο σύστημα TAXISnet (ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr).

Όποιος φορολογούμενος έχει κάνει λάθη ή έχει υποπέσει σε παραλείψεις κατά τη συμπλήρωση ενός ή περισσοτέρων από τα έντυπα Ε9 που υπέβαλε για τα έτη 2010-2015 έχει το δικαίωμα να εισέλθει στην εφαρμογή «Ε9 Περιουσιολόγιο» και να διορθώσει τα λανθασμένα στοιχεία που έχει αναγράψει ή να καλύψει τις όποιες παραλείψεις του.

Τυχόν λάθη ή παραλείψεις που έχουν γίνει στη συμπλήρωση του Ε9 έτους 2014 ή έτους 2015 μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να έχουν χρεωθεί με επιπλέον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) από αυτόν που πραγματικά θα έπρεπε να πληρώσουν.

Στις περιπτώσεις αυτές η διόρθωση των λαθών και των παραλείψεων με την ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 είναι αναγκαία προκειμένου, σε κάθε περίπτωση, να γίνει νέος υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ και να εκδοθεί διορθωτικό εκκαθαριστικό σημείωμα με το βεβαιωθέν ποσό του ΕΝΦΙΑ μειωμένο σε σύγκριση με το αρχικό.

​​