Μειωμένοι θα είναι από το 2016 οι λογαριασμοί για το ηλεκτρικό ρεύμα, όπως αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Οι μειώσεις θα αφορούν στη χρήση των Δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και στο Τέλος Μείωσης Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) που επιδοτεί μεταξύ άλλων την παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές.

Σύμφωνα με την απόφαση τη ΡΑΕ, για τους οικιακούς καταναλωτές οι νέες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ που θα ισχύσουν από 1η Ιανουαρίου και θα είναι μειωμένες κατά 5,4% σε σχέση με τις ισχύουσες, ενώ για τα δίκτυα μεταφοράς η μείωση θα ισχύσει από την 1η Φεβρουαρίου και θα είναι 12,5% στο σκέλος ισχύος και 3,91 στο σκέλος ενέργειας. Τα τέλη διανομής για τους οικιακούς πελάτες παραμένουν παγωμένα στα επίπεδα του 2015.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ΡΑΕ: «Οι εν λόγω αποφάσεις επιφέρουν συνολικά σημαντική μείωση των ως άνω ρυθμιζόμενων χρεώσεων σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες καταναλωτών ή κατ’ ελάχιστον, μια σχετική σταθεροποίηση (αποτροπή ή συγκράτηση έντονων μεταβολών) για την περίπτωση των πελατών ΥΤ και ΜΤ με ετήσιες καταναλώσεις άνω των 13 GWh, σηματοδοτώντας έτσι την ομαλή προσαρμογή των εν λόγω χρεώσεων στις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου».

Πίνακας 1. Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ των ετών 2014-2015 και 2016

δεη 1.jpg

Πίνακας 2. Ετήσιο Κόστος & Απαιτούμενο Έσοδο Δικτύου Διανομής (ΕΔΔΗΕ) 2015 και 2016

071215_2.jpg
Πίνακας 3. Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου Διανομής (ΕΔΔΗΕ) 2014-2015 και 2016

071215_3.jpg

Πίνακας 4. Ετήσιο Επιτρεπόμενο & Απαιτούμενο Έσοδο Συστήματος Μεταφοράς (ΕΣΜΗΕ) 2015 και 2016

071215_4.jpg

Πίνακας 5. Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (ΕΣΜΗΕ) 2014-2015 και 2016

071215_5.jpg

ΒΙΝΤΕΟ STAR