Την εκτίμηση ότι δημιουργούνται εύλογες προοπτικές επιτυχίας της συμφωνίας και επιστροφής στην οικονομική ανάπτυξη μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών εκφράζει η Τράπεζα της Ελλάδος με την έκθεση της για την οικονομία.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, βασική προϋπόθεση γι’ αυτό είναι «η επικράτηση κλίματος πολιτικής σταθερότητας και συναίνεσης, που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη εφαρμογή των όρων της συμφω��ίας και θα διευκολύνει τη διαπραγμάτευση για την ελάφρυνση του χρέους».

Συνεχίζοντας, τονίζεται πως «στον βαθμό που περιορίζεται η αβεβαιότητα, χαλαρώνουν περαιτέρω οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και κυρίως εφαρμόζονται με συνέπεια οι όροι της συμφωνίας», η ύφεση θα γίνεται ηπιότερη και θα αυξάνονται οι πιθανότητες ανάκαμψης το δεύτερο εξάμηνο του 2016.

Σύμφωνα με την έκθεση, η οικονομία εμφανίζει αντιστάσεις που πιθανόν να περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις που αναμένονταν καθώς «οι επιπτώσεις στην οικονομία από τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων ήταν, παρά το αρχικό σοκ της τραπεζικής αργίας, ηπιότερες του αναμενομένου».

«Στον βαθμό που περιορίζεται η αβεβαιότητα, χαλαρώνουν περαιτέρω οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και κυρίως εφαρμόζονται με συνέπεια οι όροι της συμφωνίας, η ύφεση θα γίνεται ηπιότερη και θα αυξάνονται οι πιθανότητες ανάκαμψης το δεύτερο εξάμηνο του 2016» εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία επισημαίνει ότι μετά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα των κόκκινων δανείων.