​Στη δημοσιότητα δόθηκε η Ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδας που υποβλήθηκε την Παρασκευή στη Βουλή, με τον διοικητή, Γ. Στουρνάρα, να θέτει δύο βασικές προϋποθέσεις για την επιστροφή της οικονομίας στην κανονικότητα.

Η πρώτη είναι η εφαρμογή της σύμβασης που διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση με τους εταίρους, με τον διοικητή της ΤτΕ να καλεί την κυβέρνηση να λάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε να βελτιωθεί το οικονομικό και επενδυτικό κλίμα, αξιοποιώντας το θετικό γεγονός της προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων για την ανακεφαλαιοποίηση των σημαντικών τραπεζών.

Η δεύτερη προϋπόθεση αφορά στη στήριξη από τη Βουλή των Ελλήνων και όλα τα πολιτικά κόμματα της προσπάθειας προσαρμογής και σωτηρίας της ελληνικής οικονομίας.

«Είναι αυτονόητο ότι η Βουλή θα πρέπει να συμβάλει στην ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου που υλοποιεί τη Σύμβαση, τη στιγμή μάλιστα που το μεγαλύτερο μέρος της προσαρμογής έχει ήδη επιτευχθεί από το 2010 μέχρι σήμερα και απομένει ένα μικρό μόνο μέρος», αναφέρει στην έκθεση ο κ. Στουρνάρας.

Εκτιμάται επίσης ότι η συναίνεση που έχει επιτευχθεί είναι μια μεγάλη κατάκτηση που δεν πρέπει να διαρραγεί και σημειώνεται ότι πρέπει να διατηρηθεί για να διασφαλίσει την πολιτική σταθερότητα, να στηρίξει την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και να ανοίξει το δρόμο για την ανάπτυξη.

Όσον αφορά στην πορεία της οικονομίας το 2016, η Τράπεζα της Ελλάδας εκτιμά ότι ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ, τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο, θα παραμείνει σε αρνητικό έδαφος λόγω της υψηλής μεταφερόμενης επίδρασης (carry-over) από το 2015.

«Η πορεία της οικονομικής δραστηριότητας το 2016 συνδέεται άρρηκτα με το ρυθμό υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στη συμφωνία, αλλά και με το βαθμό ευρύτερης αποδοχής τους. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας είναι μετά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων και τελικώς η άρση τους, η βελτίωση της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης», αναφέρει η έκθεση.

Ειδικότερα όσον αφορά στο θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών η ΤτΕ υπογραμμίζει ότι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας ο βασικός δείκτης κεφαλαίων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών έφθασε το 18% ο οποίος είναι πολύ υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ε.Ε. 16,7%.

«Με την υπερεπάρκεια των κεφαλαίων και τη συνδρομή του νέου Νόμου που ψηφίστηκε από τη Βουλή η ΤτΕ εκτιμά ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Επιπροσθέτως, εντός των επόμενων δύο μηνών προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η θεσμοθέτηση πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας εταιριών που θα παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επίσης, έως τα τέλη Φεβρουαρίου του 2016, κατόπιν διαβούλευσης με τις τράπεζες και το ΤΧΣ, η Τράπεζα της Ελλάδος θα καθορίσει επιχειρησιακούς στόχους διευθέτησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ έως τα τέλη Μαρτίου 2016 θα αναθεωρήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας, ορίζοντας κατευθυντήριες γραμμές αναδιάρθρωσης χρεών για ομάδες δανειοληπτών με βάση σαφή κριτήρια κατηγοριοποίησης δανειακών χαρτοφυλακίων», σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδας.