​Τίποτα δεν θα μένει κρυφό πλέον από το υπουργείο Οικονομικών, καθώς οι φορολογούμενοι θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2016 να δηλώσουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, από ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, μέχρι τους αριθμούς των τραπεζικών τους λογαριασμών, χωρίς ποσά, των θυρίδων που έχουν μισθώσει σε τράπεζες, χωρίς να δηλώνουν το περιεχόμενό τους, αλλά και τα χρυσαφικά τους.

Όπως προβλέπει το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που αναμένεται να έρθει στη Βουλή μέσα στο Δεκέμβριο, αν οι φορολογούμενοι δεν δηλώσουν στο Περιουσιολόγιο όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, τότε τα στοιχεία που δεν θα έχουν δηλωθεί θα δεσμεύονται υπέρ του ελληνικού Δημοσίου οποτεδήποτε και οπουδήποτε εντοπιστούν και θα αποδεσμεύονται όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ελέγχου.

Σαν να μην έφτανε αυτό όμως θα επιβάλλεται και χρηματικό πρόστιμο, ανάλογα με την αξία του περιουσιακού στοιχείου.

Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται είναι επίσης για τη δήλωση των μετρητών να έχει προηγηθεί υποχρεωτικά η κατάθεσή τους στην τράπεζα, καθώς τα μετρητά εκτός τραπεζών δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση ελπίζει ότι η ρύθμιση αυτή θα αποτελέσει κίνητρο για την επιστροφή στις τράπεζες των μετρητών που έχουν αποσυρθεί και φυλάσσονται κάτω από τα στρώματα των Ελλήνων.

Η επιστροφή των καταθέσεων είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, αφού θα δώσει ανάσα στο τραπεζικό σύστημα και κρίνεται απαραίτητη για την ενίσχυση της συμβολής του στη χρηματοδότηση της οικονομίας με δάνεια προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Επίσης, το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ότι από το 2017 και μετά, οι μεταβολέ�� της περιουσιακής κατάστασης εξετάζεται να υποβάλλονται τις ίδιες ημερομηνίες με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Τι θα δηλώνετε στο Περιουσιολόγιο

-Το Περιουσιολόγιο θα περιέχει τα περιουσιακά στοιχεία του συνόλου των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, οι οποίες έχουν έδρα την Ελλάδα, καθώς και των φυσικών προσώπων, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Το Περιουσιολόγιο είναι ατομικό (ανά ΑΦΜ)
-Τα περιουσιακά στοιχεία του Περιουσιολογίου αφορούν και αυτά τα οποία βρίσκονται στην αλλοδαπή.
-Στο Περιουσιολόγιο περιλαμβάνονται ενδεικτικά: Ακίνητα, οχήματα (εκτός από τα μηχανάκια 50cc), εναέρια μέσα μεταφοράς, σκάφη, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, εταιρικά μερίδια, εταιρικές μερίδες, συμμετοχές σε επιχειρήσεις με οποιαδήποτε μορφή κ.λπ, κινητά μεγάλης αξίας (αρχικά εφόσον αυτά είναι ασφαλισμένα), άλογα ιπποδρόμου, τραπεζικούς λογαριασμούς, μίσθωση θυρίδων τραπεζών (όχι το περιεχόμενό τους.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα δημιουργήσει μία ηλεκτρονική εφαρμογή, στην οποία θα εμφανίζονται εκείνα τα στοιχεία του Περιουσιολογίου, που υπάρχουν στις ηλεκτρονικές εφαρμογές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ή και σε άλλες πηγές (π.χ. Τράπεζες, Χρηματιστήριο κ.λπ.). Τον βασικό κορμό αυτού αποτελεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολόγιο (ακινήτων). Η συλλογή των στοιχείων θα αναφέρεται στην 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Τα στοιχεία θα λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, και ο φορολογούμενος υποχρεούται να συμπληρώσει συγκεκριμένα πεδία ή και να τροποποιήσει στοιχεία που κατά τη γνώμη του δεν απεικονίζονται ορθά (π.χ. ο φορολογούμενος δηλώνει τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού, και η πληροφορία για το ύψος της κατάθεσης λαμβάνεται από το τραπεζικό ίδρυμα).