​Σε πρωταθλητές βαρέων βαρών έχουν αναδειχθεί οι Έλληνες όσον αφορά στους φόρους που καλούνται να πληρώσουν, καθώς σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ, την περίοδο 2007 – 2014 έχουν ζήσει τη μεγαλύτερη αύξηση φόρων μεταξύ των 34 χωρών – μελών του οργανισμού.

Μάλιστα μόνο το 2014 το φορολογικό βάρος αυξήθηκε κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα, αγγίζοντας το 35,9% του ΑΕΠ, από 34,4% που ήταν το 2013, καταγράφοντας έτσι την τρίτη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των χωρών μελών του ΟΟΣΑ.

Όπως αναφέρει η μελέτη, σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά την κρίση, κυρίαρχη τάση είναι να μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων και να αυξάνονται οι φόροι που πρέπει να πληρώσουν τα φυσικά πρόσωπα.

Ειδικότερα στη μελέτη τονίζεται ότι:

1. Το φορολογικό βάρος στην Ελλάδα αυξήθηκε το 2014 κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα και έφθασε το 35,9% του ΑΕΠ από 34,4% το 2013. Η αύξηση αυτή ήταν η τρίτη μεγαλύτερη μεταξύ των 34 χωρών του ΟΟΣΑ, με τη Δανία και την Ισλανδία να καταγράφουν υψηλότερες αυξήσεις (3,3 και 2,8 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα).
2. Στην περίοδο 2007 - 2014, το φορολογικό βάρος αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 4,7 ποσοστιαίες μονάδες - από το 31,2% στο 35,9% του ΑΕΠ - καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Δύο άλλες χώρες, η Δανία και η Τουρκία, σημείωσαν την ίδια περίοδο αύξηση των φορολογικών εσόδων μεγαλύτερη των τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων.
3. Το ίδιο διάστημα, για το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ η αύξηση της φορολο��ίας ήταν μόλις 0,3 ποσοστιαίες μονάδες (από 34,1% το 2007 στο 34,4% του ΑΕΠ πέρυσι). Επομένως, η Ελλάδα έχει υψηλότερο φορολογικό βάρος από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, ενώ πριν από την κρίση είχε χαμηλότερο.
4. Στις άλλες χώρες που είχαν μνημόνια, μόνο στην Πορτογαλία σημειώθηκε αύξηση των φορολογικών εσόδων (από 32% το 2007 στο 34,4% του ΑΕΠ το 2014), ενώ στην Ισπανία σημειώθηκε σημαντική μείωσή τους κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες (στο 33,2% από 36,5% του ΑΕΠ το 2007) και στην Ιρλανδία μία μικρότερη μείωση (στο 29,9% από 30,4% του ΑΕΠ το 2007).
5. Το υψηλότερο φορολογικό βάρος από τις χώρες του ΟΟΣΑ έχει η Δανία (50,9% το 2014), ακολουθούμενη από τη Γαλλία (45,2%) και το Βέλγιο (44,7%). Το χαμηλότερο βάρος έχουν το Μεξικό (19,5% το 2014) και η Χιλή (19,8%), ακολουθούμενες από την Κορέα (24,6%) και τις ΗΠΑ (26%).
6. Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ, η κύρια τάση που παρατηρείται στις χώρες - μέλη μετά την κρίση είναι η μείωση των εσόδων από τη φορολογία των επιχειρήσεων και η αύξηση των εσόδων από τη φορολογία των φυσικών προσώπων. Τα μέσα έσοδα στις χώρες του ΟΟΣΑ από τα εταιρικά εισοδήματα και κέρδη μειώθηκαν από το 3,6% στο 2,8% του ΑΕΠ την π��ρίοδο 2007-14, ενώ τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων αυξήθηκαν την ίδια περίοδο από το 8,8% στο 8,9% και τα έσοδα από τον ΦΠΑ αυξήθηκαν από το 6,5% στο 6,8%.