​Στην μείωση του ανώτατου ορίου δανεισμού των ελληνικών τραπεζών από τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (ELA), προχώρησε χθες Τετάρτη το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Πιο συγκεκριμένα, το όριο μειώθηκε από τα 85,7 δισ. ευρώ στα 77,9 δισ ευρώ, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδας.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 7,8 δισ. ευρώ αντανακλά την βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, την σταθεροποίηση των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και την επιτευχθείσα πρόοδο στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδας.