​Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Οικονομικών θα μπουν από την Πρωτοχρονιά τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, καθώς και κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο, μιας και θα ξεκινήσει η εφαρμογή του περιβόητου Περιουσιολόγιου.

Συγκεκριμένα με απόφαση των υπουργών Ε. Τσακαλώτο και Δ. Παπαγγελόπουλου από 1/1/2016 οι υπόχρεοι σε υποβολή πόθεν έσχες θα δηλώσουν για πρώτη φορά ηλεκτρονικά, μετρητά εκτός τραπεζικών λογαριασμών ή σε θυρίδες, με αξία άνω των 15.000, όπως επίσης κοσμήματα, μέταλλα και πολύτιμους λίθους, εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.

Όπως έγινε μάλιστα γνωστό αυτό θα αποτελεί και τον προπομπό για το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο το οποίο θα ισχύει για όλους τους φορολογο��μενους.

Όπως αναφέρει η κοινή απόφαση των δύο υπουργών:

"Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης θα υποβάλλεται από τους υπόχρεους από την 1η Ιανουαρίου 2016 ηλεκτρονικά. Εκεί, εκτός από τις καταθέσεις σε τράπεζες, τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, θα πρέπει να δηλώνονται τα φυλασσόμενα εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων και ιδίως μετρητά, τιμαλφή, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι, όταν το μεν συνολικό ποσό των μετρητών υπερβαίνει τις 15.000 ε��ρώ, η δε συνολική αξία των λοιπών υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Τα προαναφερόμενα ποσά αφορούν αθροιστικά υπόχρεο, σύζυγο και ανήλικα τέκνα".

Η διαδικασία δήλωσης περιουσιακής κατάστασης προβλέπει τα εξής:

1. Ο υπόχρεος υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του TAXISnet, προκειμένου να υποβάλει τη δήλωση αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής. Η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο και αφορά την περιουσιακή κατάστασή του, καθώς και της ή του συζύγου και των ανήλικων τέκνων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης υφίσταται και στην περίπτωση που δεν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή κατάσταση.
2. Κατά την υποβολή της δήλωσης ο υπό��ρεος οφείλει σε κάθε περίπτωση να επικαιροποιήσει την περιουσιακή του κατάσταση, σε σχέση με τη δήλωση του αμέσως προηγούμενου έτους και να διατηρήσει αναλλοίωτα τα στοιχεία τα οποία δεν έχουν μεταβληθεί. Κατά την υποβολή της δήλωσης από τον υπόχρεο, τα βασικά στοιχεία αυτού δηλαδή ο ΑΦΜ, το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο, εμφανίζονται όπως τηρούνται στο φορολογικό μητρώο.
3. Σε περίπτωση απόκτησης νέου εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή απώλειας εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις του υπόχρεου, δηλώνονται τα στοιχεία του συμβολαίου απόκτησης ή μεταβίβασης.
4. Σε περίπτωση απόκτησης εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων λόγω κληρονομικής διαδοχής, δηλώνονται τα στοιχεία του κληρονομούμενου καθώς και ο τρόπος και η ιδιότητα με την οποία ο υπόχρεος έγινε κληρονόμος.
5. Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση απόκτησης και μεταβίβασης, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, οχημάτων καθώς και πλωτών και εναερίων μέσων.
6. Κατά την πρώτη εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης η δήλωση θεωρείται ως αρχική και ως εκ τούτου περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου και όχι μόνο τις μεταβολές.
7. Με την οριστική υποβολή της δήλωσης, ο υπόχρεος δύναται να αποθηκεύσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή αντίγραφο της δήλωσης, ως αποδεικτικό υποβολής, όπου εμφανίζονται ο αριθμός αυτής και η ημερομηνία υποβολής της.