Την δημιουργία «ζωνών» με ειδικό φορολογικό καθεστώς, με σκοπό την ανάπτυξη της απασχόλησης και την αύξηση των εσόδων του Ασφαλιστικού εξετάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης και της τόνωσης των εσόδων του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Μπροστά στον δύσκολο γρίφο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, της «εξαέρωσης» των αποθεματικών και του εκτροχιασμού των ελλειμμάτων των Ταμείων, στο τραπέζι έχουν πέσει προτάσεις για πόρους που θα μπορούσαν να αιμοτοδοτήσουν το σύστημα χωρίς να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, σε συνδυασμό με την πρόσκαιρη αύξηση των εισφορών αλλά και της εισπραξιμότητάς τους.

Θα πρόκειται για οριοθέτηση «Φορολογικών Ζωνών», γεωγραφικών ή και κλαδικών που θα παρέχουν ειδική φορολογική μεταχείριση για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ώστε να εισφέρουν «ζεστό» χρήμα στα ασφαλιστικά ταμεία.

Ωστόσο, δεν θα έχουν τη λογική των Ειδικών Οικονομικών Ζωνών και δεν θα προβλέπουν ειδικούς μισθούς ή ειδικό εργασιακό καθεστώς.

Το fund των 40 δισ. ευρώ

Η δημιουργία των εν λόγω ζωνών είναι ενταγμένη στο γενικότερο πλάνο της κυβέρνησης για ένα fund 40 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα έχει στόχο να τροφοδοτεί και να στηρίζει το ασφαλιστικό σύστημα.

Σε αυτό θα συγκεντρώνονται ποσά από διάφορους πόρους: Από την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου μέσω του νέου Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων και τα έσοδα που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τους υδρογονάνθρακες μέχρι με τα έσοδα από τα τυχερά παιχνίδια κλπ..