​Ένα κατώτατο υποχρεωτικό ποσό ασφαλιστικής κάλυψης το οποίο θα κυμαίνεται από 150 έως 200 ευρώ το μήνα σκέφτεται να καθιερώσει το υπουργείο Εργασίας στον ΟΑΕΕ, αλλάζοντας όλα τα δεδομένα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, το σενάριο που εξετάζει το υπουργείο είναι οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ να καταβάλλουν τις εισφορές τους ανάλογα με το πραγματικό τους εισόδημα, καθώς η ιδέα του υπολογισμού εισφορών βάση τον τζίρο, φαίνεται να εγκαταλείπεται και για τους 750.000 ασφαλισμένους στο ταμείο.

Με βάση μάλιστα τον υπολογισμό του πραγματικού ��ισοδήματος θα υπολογίζονται και οι εισφορές, καθώς 7 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνουν εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ.

Έτσι, αν μπει ως ενιαίο ποσοστό ένα 20%, το ποσό της εισφοράς θα μειωθεί στα 400 ευρώ, στα 2.000 δηλαδή ευρώ το χρόνο.

Κι επειδή μ’ αυτό τον τρόπο θα μειωθο��ν τα έσοδα του ΟΑΕΕ, η κυβέρνηση μελετά την επιβολή ενός ελάχιστου ποσού ασφαλιστικής κάλυψης το οποίο όμως εκτός από το ότι θα εξασφαλίζει έσοδα στο Ταμείο, θα παρέχει στους ασφαλισμένους και πλήρη κάλυψη.