Απόκλιση 5% (ή 2,1 δισ. ευρώ) έναντι στου αναθεωρημένου στόχου εμφανίζουν τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στο 10μηνο (Ιανουάριος-Οκτώβριος).

Ειδικότερα, ανήλθαν σε 39,7 δισ. ευρώ έναντι 41,8 δισ. ευρώ που προέβλεπε ο αναθεωρημένος στόχος.

Την ίδια ώρα, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 40,5 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 4,2 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (44,7 δισ. ευρώ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 793 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2.448 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και αναθεωρημένου στόχου του Προσχεδίου Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 2.881 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού: Προϋπολογισμός.pdf