Τη δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων (EDIS) μέχρι το 2024 προτείνει η Κομισιόν.

Το EDIS θα αποτελεί συνέχεια του υφιστάμενου συστήματος, το οποίο είναι μια σύνθεση των εθνικών συστημάτων εγγύησης καταθέσεων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με ευρωπαϊκούς κανόνες.

Εφόσον εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο, το σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή σε τρεις φάσεις ξεκινώντας από τα μέσα του 2017. Στην τελική φάση, προβλέπεται ένα πλήρες Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων το 2024.

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση προς το σύστημα EDIS θα προϋποθέτει πλήρη συμμόρφωση από τα εθνικά συστήματα προς τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ ενώ η συνεισφορά των τραπεζών θα είναι ανάλογη της επισφάλειας: μικρότερη για τις ασφαλέστερες, περισσότερη για τις πιο «επίφοβες».

Όσον αφορά τους ιδιώτες καταθέτες, θα συνεχίσουν να έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας, δηλαδή τις 100.000 ευρώ.