Με το γάντι αντιμετωπίζει το νέο ποινολόγιο της εφορίας τους «ξεχασιάρηδες» επαγγελματίες που δεν κόβουν απόδειξη.

Όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο της ΓΓΔΕ, δεν θα επιβάλλεται πλέον αυτοτελές πρόστιμο 100 ευρώ σε περίπτωση μη έκδοσης απόδειξης αλλά πρόστιμο στο ύψος του 50% της απόδειξης που δεν κόπηκε!

Αυτό σημαίνει ότι οι εφοριακοί κατά τον έλεγχο, πχ. σε μία ταβέρνα, δεν θα υπολογίζουν τα τραπέζια στα οποία δεν έχει εκδοθεί απόδειξη αλλά θα ψάχνουν ανάμεσα... στα πιάτα και τα ποτήρια να υπολογίσουν τι καταναλώθηκε ώστε να υπολογιστεί το 50% της αξίας του ΦΠΑ που δεν κόπηκε!

Στην εγκύκλιο προβλέπεται επίσης ότι καταργούνται τα αυτοτελή πρόστιμα των 250 ευρώ και 500 ευρώ (για απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία αντίστοιχα) για κάθε απόδειξη που δεν έχει εκδοθεί, καταργούνται τα αυτοτελή πρόστιμα για αποδοχή εικονικών τιμολογίων, καταργούνται τα αυτοτελή πρόστιμα για έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων, ενώ για άρνηση συνεργασίας του φορολογούμενου με τις ελεγκτικές αρχές θα επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ.

Την ίδια ώρα, το νέο Ποινολόγιο είναι πιο σκληρό για τους κατά σύστημα φοροφυγάδες.

Ειδικότερα, προβλέπονται αυτεπάγγελτες ποινικές διώξεις για υποθέσεις μη έκδοσης αποδείξεων άνω των 10.000 ευρώ και για απόκρυψη φορολογητέας ύλης που οδηγεί σε φόρο πάνω από 100.000 ευρώ ή 50.000 ευρώ, ειδικά για ΦΠΑ.

Δείτε αναλυτικά εδώ: Ποινολόγιο.pdf