Δύο επιλογές έχει, πλέον, ο ιδιοκτήτης ακινήτου για να μην φορολογηθεί για το φέσι που του άφησε ο ενοικιαστής: να εκδώσει διαταγή πληρωμής ή να καταθέσει αγωγή πριν τη φορολογική του δήλωση.

«Για να μπορέσει κάποιος ιδιοκτήτης να αναβάλει την φορολόγηση ενοικίων θα πρέπει να έχει στα χέρια του, την ώρα της υποβολής της φορολογικής του δήλωσης, είτε δικαστική απόφαση είτε απλή αγωγή, κατατεθειμένη και κοινοποιημένη στον ενοικιαστή» τονίζει στο STAR o Στράτος Παραδιάς, πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ.

Η δικαστική προσφυγή, ωστόσο, επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη και με δικαστικά έξοδα τουλάχιστον 400 ευρώ, είτε είναι έκδοση διαταγής πληρωμής, είτε είναι κατάθεση αγωγής εξώσεως. Έτσι, μόνο αν το ενοίκιο είναι μεγάλο, το κόστος της δικαστικής προσφυγής (σαν ποσοστό) θα είναι μ��κρό έναντι του οφειλόμενου φόρου και πιθανόν να συμφέρει.

«Η διάταξη αυτή είναι προβληματική, αφενός διότι διχάζει τους συμβαλλόμενους μεταξύ τους και αφετέρου διότι οδηγούμαστε στο να είναι τα έξοδα για τις προσφυγές μεγαλύτερα απ’ ότι ακόμα και οι ίδιες οι οφειλές των ενοικίων» τονίζει στο STAR Βίκτωρ Τσιαφούτης, δικηγόρος του ΕΚΠΟΙΖΩ.

Δηλαδή, αν το ενοίκιο είναι χαμηλό και ο αριθμός των οφειλόμενων ενοικίων μικρός, τότε δεν συμφέρει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου να προσφύγει δικαστικά λόγω των εξόδων, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται τελικά να πληρώσει τον φόρο για ενοίκια που δεν έχει εισπράξει.