Την απόσυρση του άρθρου 9 του πολυνομοσχεδίου σχετικά με τον αναβαλλόμενο φόρο αποφάσισε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Το συγκεκριμένο άρθρο προέβλεπε ότι οι τράπεζες μπορούν να αναγνωρίσουν το σύνολο του αναβαλλόμενου φόρου έως τις 31/12/2014, ενώ το ισχύον πλαίσιο έδινε τη δυνατότητα αυτή έως και τις 30 Ιουνίου 2015.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μέτρο φορολογικής βοήθειας που έχει δοθεί στις τράπεζες ως αντιστάθμισμα για τις ζημίες που υπέστησαν από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων PSI, όπως και για ζημίες από πιστωτικό κίνδυνο, με βάση το οποίο οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να συμψηφίσουν κάποιες από τις απώλειες αυτές με φόρο που θα έπρεπε να καταβάλουν στο μέλλον.