Την ενεργοποίηση του νόμου Δένδια που επιτρέπει ακόμη και τη διαγραφή δανείων για τις υπερχρεωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξετάζει η κυβέρνηση. Την ίδια ώρα στο τραπέζι είναι και η ανταλλαγή των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων με μετοχές των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων.
Ο νόμος Δένδια προέβλεπε την αναδιάρθρωση χρεών των επιχειρήσεων που έφθανε ακόμη και στη διαγραφή χρέους, εφόσον δεν ξεπερνούσε τις 500.000 ευρ;v.
Όταν είχε ψηφιστεί ο νόμος, προσέφερε κάλυψη σε περίπου 180.000 επιχειρήσεις, κατά κύριο λόγο μικρομεσαίες, που απασχολούσαν συνολικά περίπου 350.000 εργαζόμενους και ο συνολικός τους δανεισμός προς τις τράπεζες ανερχόταν στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ.
«Είναι μια δυνατότητα που υπάρχει αλλά αφορά στο τραπεζικό σύστημα, όταν οι τράπεζες θα έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί και θα λειτουργούν και πάλι έξω από τα όρια τα σημερινά και χωρίς τα capital controls» δηλώνει ο οικονομικός σχολιαστής του Capital Γιάννης Αγγελής.
Στο τραπέζι είναι μια ακόμη λύση. Σε μια επιχείρηση που δεν μπορεί να αποπληρώσει το δάνειό της θα μπορεί η τράπεζα να αγοράσει μετοχές της με αντάλλαγμα τη αλλαγή των όρων του δανείου τους, όπως είναι η επιμήκυνση της διαρκειάς του ή ακόμη και η διαγραφή του. Και η επιχείρηση θα ανασαίνει οικονομικά και η τράπεζα θα διαγράψει ένα επισφαλές δάνειο, αποκτώντας ένα νέο περιουσιακό στοιχείο, δηλαδή μερίδιο της επιχείρησης.
Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα. Μια επιχείρηση με κόκκινα δάνεια, όταν μετοχοποιούνται τα δάνειά της, αυτό σημαίνει ότι και κίνδυνος αυτών των δανείων μεταφέρεται στην τράπεζα.
Στην πράξη, μια επιχείρηση που χρωστά το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ, θα προχωρήσει σε συνεργασία με την τράπεζα που της έχει χορηγήσει το δάνειο σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η τράπεζα θα αποκτήσει νέες μετοχές της επιχείρησης αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ και θα διαγράψει το τραπεζικό δάνειο. Στόχος είναι να πουλήσει στη συνέχεια τις μετοχές, εφόσον βέβαια τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης βελτιωθούν μετά τη διευθέτηση του χρέους της και τη γενικότερη ανάκαμψη της οικονομίας.