Σε κατάρρευση οδηγήθηκαν τα κρατικά έσοδα τον Σπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ, για τον Σεπτέμβριο το σύνολο των καθαρών εσόδων ανήλθε σε 3,5 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 2 δισ. ευρώ από τον στόχο.

Όσον αφορά το 9μηνο, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34,3 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2 δισ. ευρώ (5,6%) από τον αναθεωρημένο στόχο.

Για την ίδια περίοδο, το έλλειμμα στο ισοζύγιο διαμορφώθηκε στα 1,9 δισ. ευρώ.