​Στην μείωση του ανώτατου όριου δανεισμού των ελληνικών τραπεζών από τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (ELA), προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Το όριο μειώθηκε από τα 87,9 δισ. ευρώ στα 86,9 δισ. ευρώ, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδας.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων.