Μια ακόμη αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά διατηρεί η Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, η χώρα μας συνεχίζει να εμφανίζει το υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Ειδικότερα, το χρέος της Ελλάδας είναι στο 178,6% του ΑΕΠ την ώρα που το χρέος της Ιταλίας είναι στο 132,3% του ΑΕΠ, της Πορτογαλίας στο 130,2%, της Κύπρου στο 108,2%, της Ιρλανδίας στο 107,5% και του Βελγίου στο 106,7%.

Και αυτά παρά την υποχώρηση του χρέους κατά 2 δισ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο (από 319,2 δισ. το 2013 στα 317,1 δισ. ευρώ το 2014).

Όσον αφορά το έλλειμμα, τα στοιχεία της Eurostat έδειξαν πολύ μεγάλη μείωση, ύψους 16 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, από 12,4% του ΑΕΠ μειώθηκε στο 3,6%.