Χρειάζεται να το αποτυπώσει κανείς με όρους καθημερινότητας για να αντιληφθεί πόσο σοκαριστικό είναι: 1 στους 3 ανθρώπους που συναντάμε ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2014, 1 στους 3 Έλληνες είτε είναι φτωχός (δηλαδή έχει εισοδήματα μικρότερα από το 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος) είτε ζει σε κατάσταση ένδειας.

Ειδικότερα, σε συνθήκες φτώχειας βρίσκεται το 22,1% του πληθυσμού, σε συνθήκες ένδειας το 21,5%, ενώ ζει σε οικογένεια αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της ανεργίας (δηλαδή χωρίς να έχει κάποιο μέλος της κανονική απασχόληση) το 17,2% του πληθυσμού! Την ίδια ώρα, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 17,2%, 8,9% και 11,1% αντίστοιχα.

Πως προκύπτει το «1 στους 3»; Στη χώρα μας είναι αντιμέτωπο με τουλάχιστον μία από τις προαναφερθείσες καταστάσεις το 36% του πληθυσμού…

Σε πιο δεινή θέση από την Ελλάδα είναι η Ρουμανία και η Βουλγαρία (όπου το ποσοστό είναι 4 στους 10).