​Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας του World Economic Forum.

Σύμφωνα με τη φετινή κατάταξη, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 81η θέση (την ίδια θέση με το προηγούμενο έτος) μεταξύ 140 χωρών.

Από το 2012 καταγράφεται βελτίωση σε αρκετές παραμέτρους ανταγωνιστικότητας, ως επακόλουθο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που άρχισαν να υλοποιούνται, με τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας να είναι οι πιο εμφανείς.

Δυστυχώς, οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, έχουν ακυρώσει στην πράξη τα οφέλη που θα μπορούσε να προσδοκά η χώρα από τις μεταρρυθμίσεις αυτές.

Ειδικότερα, η Ελλάδα παρουσιάζει καλές επιδόσεις στην υγεία, την πρωτοβάθμια και ανώτατη εκπαίδευση, τις υποδομές, την τεχνολογική ετοιμότητα και το μέγεθος της αγοράς.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν, οι οποίες σχετίζονται με την ανάπτυξη των αγορών χρήματος, την καινοτομία, το μακροοικονομικό περιβάλλον και τους θεσμούς.