Σε υψηλά επίπεδα αλλά ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι διαμορφώθηκε το επίπεδο της ανεργίας τον Ιούλιο του 2015.

Ειδικότερα, διαμορφώθηκε στο 25% έναντι 26,3% το 2014, με το σύνολο των εργαζόμενων στην Ελλάδα να είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από 3,5 εκατομμύρια (συγκεκριμένα 3.591.407 άτοµα).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.196.736 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.296.280 άτοµα.