​Την μείωση του ELA κατά 1 δισ., έως και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Έτσι, η έκτακτη παροχή ενίσχυσης ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες διαμορφώνεται στο ποσό των 87,9 δισ. ευρώ, μετά από αίτη��α της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση αυτή αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.