​Δεν λείπουν και φέτος οι παγίδες και οι αδικίες όσον αφορά στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και τις κατηγορίες ακινήτων που λαμβάνονται υπόψιν για να δοθούν εκπτώσεις και απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ.

Έτσι, μπορεί η εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών να προβλέπει μείωση 50% του φόρου ή ακόμα και απαλλαγή για φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα, τρίτεκνους, πολύτεκνους ή άτομα με αναπηρία, όμως και φέτος, αρκετοί οικονομικά αδύναμοι πολίτες θα χάσουν τις εκπτώσεις αυτές.

Ο λόγος; Το γεγονός ότι στο συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση των εκπτώσεων του ΕΝΦΙΑ θα συμπεριληφθούν και εισοδήματα που φορολογούνται και εξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως για παράδειγμα αποζημιώσεις απολύσεων, επιδόματα ανεργίας, ειδικά επιδόματα τρίτεκνων και πολύτεκνων, προνοιακά επιδόματα αναπήρων, ενώ αν υπάρχει διαφορά με τα τεκμήρια, αυτή θα προστίθεται στο συνολικό εισόδημα.

Έτσι λοιπόν, το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα διαμορφώνεται σε επίπεδα υψηλότερα των εισοδηματικών ορίων που έχουν τεθεί για τη χορήγηση των εκπτώσεων και των απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ.

Αναλυτικά, ο νόμος προβλέπει:

Έκπτωση 60% για τα ημιτελή, μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα
Έκπτωση 20% ��ια τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα για όλο το 2014
Έκπτωση 50% σε οικονομικά αδύναμους εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην είναι πάνω από 9.000 ευρώ.
2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων να μην είναι πάνω από 150 τ.μ.
3. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, να μην ξεπερνά το ποσό των 8.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή την σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τα εξαρτώμενα τέκνα του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
Έκπτωση 100% σε τρίτεκνους, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία από 80% και πάνω, εφόσον υπάρχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
1. Το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην είναι πάνω από 12.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτ��σμάτων να μην είναι πάνω από 150 τ.μ.

Μετά τις 10 Οκτωβρίου τα εκκαθαριστικά για την πληρωμή του φόρου

Η ώρα για την πληρωμή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ πλησιάζει για 6,1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων. Σύμφωνα με πληροφορίε�� μετά τις 10 Οκτωβρίου η ΓΓΔΕ θα αναρτήσει τα εκκαθαριστικά στην ενότητα «Περιουσιολόγιο» του Taxisnet, όπου οι φορολογούμενοι θα μπορούν να μπαίνουν για να βλέπουν πόσο θα πρέπει να πληρώσουν.

Η πρώτη μάλιστα δόση από τις πέντε θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της κυβέρνησης για είσπραξη 2,65 δισ. ευρώ.

Ο υπολογισμός του φόρου γίνεται με βάση το Ε9 και στα κτίσματα ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με συντελεστές 2 – 13 ευρώ ανά τετραγωνικό, ανάλογα με την τιμή ζώνης που ισχύει σε κάθε περιοχή.

Ο τελικός φόρος προκύπτει και από άλλους συντελεστές, όπως ο όροφος, ο αριθμός των προσόψεων, αν είναι μονοκατοικία ή ημιτελές. Στα οικόπεδα ο φόρος υπολογίζεται με συντ��λεστή 0,02 – 30 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο.