«Σχεδόν όλες οι τράπεζες που τελούν υπό την άμεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν περισσότερα κεφάλαια απ’ όσα απαιτούνται βάσει της διαρκούς αξιολόγησής τους». Αυτό δήλωσε σήμερα ο Λικ Κοέν, ο οποίος είναι μέλος του ενιαίου μηχανισμού Εποπτείας της ΕΚΤ (SSM), που παρακολουθεί στενά τις 123 μεγαλύτερες τράπεζες της ευρωζώνης.

Υπενθυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ανάλογη δήλωσε είχε κάνει και ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η ΕΚΤ απέστειλε ένα προσχέδιο με τις απαιτήσεις στις τράπεζες και εξετάζει τώρα τις προτάσεις τους πριν λάβει τις τελικές αποφάσεις τον Νοέμβριο, οι οποίες δεν θα δημοσιοποιηθούν.

Μία από τις διαφωνίες μεταξύ της ΕΚΤ και συγκεκριμένων τραπεζών σχετίζεται με τα στοιχεία ενεργητικού αναβαλλόμενου φόρου (DTA), ενός εργαλείου που δίνει την ευκαιρία για φοροελαφρύνσεις στις εταιρείες, όταν ανακοινώνουν ζημίες ή κάνουν συγκεκριμένες προβλέψεις όσον αφορά τα κεφάλαιά τους.