​Την αποτελεσματικότερη είσπραξη εσόδων και την μεγαλύτερη συμμόρφωση προς τον ΦΠΑ ζήτησε η Κομισιόν από την Ελλάδα.

Στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. επισημαίνεται ότι το έλλειμμα συμμόρφωσης στον ΦΠΑ (VAT compliance gap), υπερβαίνει το μέσο όρο της ΕΕ, τονίζοντας πάντως ότι υπάρχει δυνατότητα να βελτιωθεί η φορολογική συμμόρφωση στην Ελλάδα.

Αν και στα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει πρόοδο ως προς τη βελτίωση των φορολογικών τους συστημάτων, εκτιμά ότι τα περισσότερα (σσ κράτη) εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, γι' αυτό και θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, στην στήριξη της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας και της δικαιοσύνης.