Περίπου 80 εκατ. ευρώ έχουν μπει στα κρατικά ταμεία από τον έλεγχο της λίστας Λαγκάρντ, ο οποίος ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια.

Το ερώτημα, λοιπόν, που προκύπτει είναι τι ποσά έχουν πάρει άλλες χώρες από τη λίστα Φαλτσιανί (όπως ονομάζεται στο εξωτερικό).

Οι συγκρίσεις προκαλούν θλίψη καθώς μιλάμε για δισ. ή έστω εκατοντάδες εκ. ευρώ…

Ειδικότερα:

Βρετανία: 12 δισ. ευρώ

Ισπανία: 2 δισ. ευρώ

Γαλλία (για 1.000 μόνο υποθέσεις): 1 δισ. ευρώ (την ίδια ώρα 7 δισ. ευρώ ήρθαν πίσω στις τράπεζες)

Ιταλία: 750 εκ. ευρώ

Γερμανία: 200 εκ. ευρώ