«Τρύπα» ύψους άνω των 250 εκ. ευρώ δημιουργεί στον προϋπολογισμό το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το προβλεπόμενο κρατικό κονδύλι ήδη έχει εξαντληθεί από τον Αύγουστο!

Ειδικότερα, μέχρι τον περασμένο Αύγουστο είχαν δοθεί 541 εκ. ευρώ, ενώ η πρόβλεψη ήταν για ποσό 516 εκ. ευρώ για όλο το χρόνο.

Συμπεριλαμβανομένων των παροχών για τον Σεπτέμβριο, εκτιμάται πως θα χρειαστεί νέα ένεση βοήθειας που μάλλον θα ξεπεράσει τα 250 εκ. ευρώ...