Σχεδόν μια εβδομάδα έχουν ακόμη οι ασφαλισμένοι οφειλέτες του ΟΑΕΕ που εντάχθηκαν στην πρόσφατη ρύθμιση Ν.4321/2015.

Η νέα παράταση πουν είχε δοθεί λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου και ο Οργανισμός καλεί τους ασφαλισμένους να αξιοποιήσουν τη νέα παράταση πληρωμής, καταβάλλοντας τις απαιτητές εισφορές και δόσεις για να παραμείνουν στη ρύθμιση διατηρώντας τα ευεργετήματα και δικαιώματα που παρέχει (κατάταξη σε κατώτερη κατηγορία, ασφαλιστική ικανότητα, ενημερότητα, κ.λπ.).

Από τον ΟΑΕΕ υπενθυμίζεται ότι στη νέα παράταση εντάσσονται οι:

εισφορές δεύτερου και τρίτου διμήνου 2015

μηνιαίες δόσεις ρυθμίσεων Ιουλίου και Αυγούστου που εξοφλούνται με πάγια εντολή (θα καταβληθούν με τη δόση Σεπτεμβρίου)

• η πρώτη δόση ρύθμισης εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί κατά το χρονικό διάστημα 22.6.2015-31.7.2015

• η πρώτη δόση μετάπτωσης προσωρινού διακανονισμού στη νέα ρύθμιση.