Τρίτο κόμμα αναδεικνύονται οι… άνεργοι!

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον Αύγουστο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέρχονται σε 815.434, εκ των οποίων η πλειοψηφία γυναίκες (504.945 ή 61,92%).

Οι 456.285 (ποσοστό 55,96%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για διάστημα τουλάχιστον 1 έτους, ενώ 359.149 (ποσοστό 44,04%) για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.