​Σε διαγραφές Αριθμών Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε επιχειρήσεις εισαγωγών και εξαγωγών που κλέβουν ΦΠΑ μέσω τριγωνικών εικονικών συναλλαγών θα προχωρεί η Γενική ��ραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση της Κατερίνας Σαββαϊδου.

Η απενεργοποίηση του ΑΦΜ για τις επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις φοροδιαφυγής θα γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες, καθώς το φαινόμενο των πλαστών- εικονικών τιμολογίων και οι απάτες σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου με το στήσιμο μαϊμού εταιρειών έχουν πάρει διαστάσεις επιδημίας

Αν η επιχείρηση έχει μπει σε «μαύρη λίστα» άλλης χώρας ή υπάρχει βεβαιότητα για εικονικές συναλλαγές με στόχο την κλοπή ΦΠΑ, απλώς αποστέλλεται ένα ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) ότι ο ΑΦΜ έχει απενεργοποιηθεί.

Πιο συγκεκριμένα, αν διαπιστωθεί ότι μια επιχείρηση με ενδοκοινοτικές συναλλαγές για έναν χρόνο δεν έχει υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ ή για έναν χρόνο υποβάλλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, τότε αυτομάτως το ΑΦΜ της επιχείρησης θα απενεργοποιείται.

Επίσης, το ΑΦΜ θα διαγράφεται όταν διαπιστώνεται πως ο φορολογούμενος δεν βρίσκεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ως έδρα ή ότι έχει παύσει ή έχει αναστείλει την οικονομική του δραστηριότητα και δεν έχει ενημερώσει την αρμόδια εφορία.

Παράλληλα, το ΑΦΜ θα απενεργοποιείται όταν διαπιστώνεται πως η επιχείρηση έχει διαπράξει φοροδιαφυγή όσον αφορά στον ΦΠΑ (μη απόδοση του φόρου, ανακριβής συμψηφισμός κ.λπ.) ή αρνείται να επιδείξει ή να παράσχει πρόσβαση σε πρωτότυπα λογιστικά έγγραφα, τα οποία ζητούνται από τη φορολογική διοίκηση.

Με την διαγραφή του ΑΦΜ θα ακυρώνεται κάθε δυνατότητα συναλλαγής από την επιχείρηση! Με απλά λόγια, η επιχείρηση θα σβήνεται από τον χάρτη, θα …πεθαίνει!

Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις η ΓΓΔΕ θα δίνει προθεσμία 10 ημερών στην επιχείρηση για να δώσει εξηγήσεις, στέλνοντας της έγγραφη προειδοποίηση αναστολής ΑΦΜ.