Το ποσό του 1,3 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο.

Το επιτόκιο στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας διαμορφώθηκε στο 2,7%, ενώ το ποσό υπερκαλύφθηκε κατά 1,3 φορές.