​Διευκρινίσεις για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών που φορολογούνται βάσει τεκμηρίων έδωσαν στελέχη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Όπως τονίζουν ορ��ώς επεβλήθη η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα και οι διευκρινίσεις δόθηκαν, καθώς δημοσιεύματα παρουσίαζαν ως λανθασμένη την απόφαση αυτή.

Τα στελέχη της ΓΓΔΕ τονίζουν ακόμα ότι ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπει ότι οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες για τους συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους, εφαρμόζονται μειωμένες κατά 30%.

Όμως όπως υπογραμμίζουν η διάταξη αυτή αφορά στην φορολογία εισοδήματος και όχι στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την οποία ο νόμος προβλέπει ότι το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες διαβίωσης, δεν μειώνεται κατά ποσοστό 30% για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.