Μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου θα έχουν δικαίωμα υποβολής οι ενδιαφερόμενοι για τις 19.101 θέσεις που έχουν προκηρυχθεί σε υπουργεία, Ασφαλιστικά Ταμεία και Περιφέρειες μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.
Οι προσλήψεις αφορούν συμβάσεις πεντάμηνης διάρκειας με απολαβές 495 ευρώ (ή 431 ευρώ για τους κάτω των 25 ετών) ενώ δικαίωμα υποβολής των αιτήσεων έχουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και οι αιτήσεις γίνονται στον ιστότοπο του Οργανισμού (www.oaed.gr).
Η πλειοψηφία των θέσεων αφορά την κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (8.710 θέσεις) ενώ οι υπόλοιπες θέσεις μοιράζονται στις υπόλοιπες κατηγορίες.