Σκληρές προβλέψεις για όσους «λησμονήσουν» ή εσκεμμένα θελήσουν να παραπλανήσουν τις φορολογικές αρχές, υποκρύπτοντας τα περιουσιακά τους στοιχεία θα περιλαμβάνει το Περιουσιολόγιο.

Από το 2016, ο έφορος και ο οικ��νομικές υπηρεσίες θα μπορούν με ένα κλικ να βλέπουν στο σύνολό της, την κινητή και ακίνητη περιουσία των Ελλήνων.

Όπως προβλέπεται στο σχέδιο, στο «ηλεκτρονικό φάκελο» του κάθε φορολογούμενου θα πρέπει να δηλωθούν ακίνητα, μετοχές, τραπεζικοί λογαριασμοί, χρηματοπιστωτικά προϊόντα, συμμετοχές σε οποιαδήποτε οικονομική οντότητα, ασφαλιστικά - καταθετικά προγράμματα σε ασφαλιστικές εταιρείες, αυτοκίνητα, οικόπεδα-αγροί, σκάφη αναψυχής, ιδιωτικά αεροπλάνα, έργα τέχνης κ.λπ.

Πρόβλεψη υπάρχει και για το… στρώμα-bank, καθώς -σύμφωνα με πληροφορίες- για τα μετρητά στο σπίτι θα ισχύσει ένα όριο κάτω από το οποίο εν θα είναι υποχρεωτική η δήλωσή τους, αλλά σε μια τέτοια περίπτωση ο φορολογούμενος δεν θα μπορεί να τα επικαλεστεί για να δικαιολογήσει τεκμήρια διαβίωσης και «πόθεν έσχες».

Την ίδια ώρα, στο Περιουσιολόγιο θα περιλαμβάνονται και προβλέψεις-σοκ για όσους δεν δηλώσουν το σύνολο της περιουσία τους αλλά και για όσους δεν κάνουν διορθώσεις σε περίπτωση αύξησή της.

Οσοι αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία και εντοπισθούν από το υπουργείο Οικονομιών θα κληθούν να πληρώσουν υψηλά πρόστιμα, τα οποία θα προσεγγίζουν την αξία του περιουσιακού στοιχείου που δεν δηλώθηκε!