​Οι αλλαγές που επήλθαν στους συντελεστές του ΦΠΑ προκάλεσαν αλλαγές και στο έντυπο. Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαίδου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο του νέου εντύπου.

Όπως αναφέρε��αι στην απόφαση θα ισχύσει για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από 1.10.2015 και εφεξής για: πράξεις που πραγματοποιούνται, από 1.9.2015 για τους υποκείμενους που υποχρεούνται σε τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και από 1.7.2015 για υποκείμενους που υποχρεούνται σε τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος, ή μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Δείτε στο Pdf το νέο έγγραφο

ΦΠΑ.pdfΦΠΑ.pdf