Αιτήσεις για 19.102 θέσεις 5μηνης απασχόλησης σε υπουργεία, περιφέρειες και αποκεντρωμένες διοικήσεις θα μπορούν να υποβάλουν από σήμερα οι ενδιαφερόμενοι.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ ως τις 14 Σεπτεμβρίου, ο οποίος θα είναι και αρμ��διος για την καταβολή των αποδοχών.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.