Σε δανεισμό επειγόντως καταφεύγει το ΙΚΑ για να μπορέσει να πληρώσει τις συντάξεις.

Το ΔΣ του Ιδρύματος ζητά 180 εκ. ευρώ από τον «κουμπαρά» ου Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ).

Το ΙΚΑ, όμως, δεν είναι το μόνο ταμείο που αντιμετωπίζει πρόβλημα όσον αφορά τις υποχρεώσεις του. Ήδη και το ΕΤΑΑ έχει αιτηθεί και λάβει 20 εκ. ευρώ από το ΑΚΑΓΕ.

Μάλιστα, οι εκτιμήσεις είναι πως μέσα στο φθινόπωρο τα αιτήματα προς το ΑΚΑΓΕ και από άλλα ταμεία θα πολλαπλασιαστούν…