Τρεις νέες ειδικές προθεσμίες, προκειμένου οι ιδιοκτήτες ΙΧ που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ να γλιτώσουν το πρόστιμο των 150 ευρώ, ανακοίνωσε με εγκύκλιό του το Υπουργείο Οικονομικών.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, πρόστιμο θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων οι οποίοι αμελούν να περάσουν το όχημά τους από ΚΤΕΟ έξι μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία της σχετικής προθεσμίας.

Με βάση την εγκύκλιο, τα πρόστιμα για όσους περάσουν από ΚΤΕΟ τα οχήματά τους μέσα στο 2015 θα έχουν μείωση 50%, αρκεί ο έλεγχος στα ΙΧ να γίνει τις παρακάτω ημερομηνίες:

Α. Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου έως τις 30/6 του 2014, θα πρέπει να προσκομιστούν για έλεγχο μέχρι και τις 30/9/2015.

B. Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου από την 1/7/2014 έως τις 31/12/2014 θα πρέπει να προσκομιστούν για έλεγχο μέχρι την 31/10/2015.

Γ. Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου από την 1/1/2015 έως και την 14/9/2015, θα πρέπει να προσκομιστούν για τεχνικό έλεγχο έως την 30/11/2015.

Επίσης, στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται πως, στην περίπτωση που κάποιοι ιδιοκτήτες ΙΧ δεν προσέλθουν στις προαναφερθείσες ημερομηνίες, αλλά τελικά διενεργήσουν τον τεχνικό έλεγχο εντός του 2015 (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου), θα καταβάλλουν μεν το προσαυξημένο τέλος εκπροθέσμου ελέγχου, δηλαδή 65 ευρώ, ωστόσο, δεν θα τους επιβληθεί το πρόστιμο των 150 ευρώ.