​Νέες αρμοδιότητες αναλαμβάνει ο αναπληρωτής υπουρ��ός Οικονομικών, Δ. Μάρδας με απόφαση του πρωθυπουργού που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μάρδας αναλαμβάνει την αρμοδιότητα και της εποπτείας για τους ακόλουθους φορείς:

• της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών.
• του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
• της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε.,
• της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου,
• της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικών Αλυκών,
• του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους,
• της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Παγίων,
• της EMC Ελλάς Α.Ε,
• της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων,
• της Γενικής Μεταλλευτικής και Μεταλλουργικής Α.Ε. ΛΑΡΚΟ,
• της Εταιρείας Εκκαθάρισης Α.Ε.